Úvodní stránka

Cíle odborné skupiny

Odborná skupina reologie (OS R) sdružuje odborníky ve vědním oboru reologie a působí v rámci nejstarší a největší chemické společnosti v České republice – České společnosti chemické, z.s.. Reologie je nauka o deformaci a toku látek, která vznikla v roce 1929 jako nová mezioborová a samostatná vědecká disciplína vycházející převážně z chemie, fyziky, matematiky, mechaniky, materiálových věd a inženýrství. U jejího zrodu stáli profesor chemie Eugene Cook Bingham z Lafayette College a stavební inženýr Markus Reiner (později vědecký profesor na Israel Institute of Technology).

Hlavním cílem skupiny je zprostředkovávat setkávání odborníků a sdílet informace v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti reologie.

 

Mezinárodní aktivity

Odborná skupina působí na mezinárodní úrovni aktivním zapojením svého zástupce do činnosti The International Committee on Rheology (ICR) a divize Aplikované reologie při Society of Plastics Engineers (SPE).